צור קשר/הצעת מחיר

תמיכה טכנית : 03-7214020
טלפון מכירות : 03-7214000

האם חלה על המעביד חובת פרסום זכויותיו של העובד?

1460448855

האם חלה על המעביד חובת פרסום זכויותיו של העובד ?

מאת עו"ד עדי ינקלביץ

מעסיקים רבים אינם מודעים לכך כי במקביל לחובתם החוקית למלא אחר זכויות עובדיהם, חוקי עבודה שונים מטילים עליהם את החובה לפרסם באופן גלוי את זכויות העובדים במקום העבודה והסיבה לכך נעוצה בהידוק האכיפה מצד גורמי הפיקוח.

להלן נפרט את חוקי העבודה העיקריים על פיהם נדרשת חובת פרסום הזכויות:

החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998

החוק קובע בסעיף 7(ב) כי מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים מחויב לקבוע בתקנון הוראות החוק בדבר הטרדה מינית, דרכי הגשת תלונות שעניינן הטרדה מינית ואת אופן הטיפול בהן. התקנון יהיה מפורסם במקום בולט לעין, ובמקומות עבודה גדולים, אף ביותר ממקום אחד או יופץ לכל עובד ועובד.

אי פרסום התקנון מהווה עבירה פלילית הגוררת קנס וכל שבוע שבו נמשכת העבירה גורר קנס נוסף.

בנוסף, מעביד שנמנע ממילוי חובותיו אלו כלפי עובדיו בעניין זה, יהיה אחראי לעוולה אזרחית של הטרדה מינית או של אפליה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה במקרה שעשה עובדו או ממונה מטעמו.

התקנות לחוק קובעות תקנון לדוגמא ועל המעביד לבצע בו התאמות הנובעות מהיקף פעילות מקום העבודה, מספר העובדים, שפתם, הרכב כוח האדם וכדומה.


חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א-1951


על פי סעיף 15(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, נקבע כי מעביד יציג במקום בולט ונראה לעין את ההיתר שניתן לו להעסיק עובדים בשעות נוספות או במנוחה השבועית.

סעיף 2 לתקנות שעות עבודה ומנוחה התשט"ו, 1955 קובע כי על המעסיק חלה חובה להציג הודעה חתומה בידו בדבר שעות העבודה בכל יום, תחילתן, סיומן, קיומן של משמרות באם קיימות, מועד תחילתן וסיומן, מנוחה שבועית ושעות ההפסקה הניתנות.

תקנות שעות עבודה ומנוחה קובעות בסעיף 1 כי חלה חובה על המעסיק להציג את תמצית חוק שעות עבודה ומנוחה במקום העבודה בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי". ואולם, ירחון זה אינו יוצא לאור זה שנים ולפיכך מומלצת הצגת הנוסח המלא של החוק או תקציר סביר של החוק שיערך על ידי איש מקצוע. עניין זה יפה גם לחוק חופשה שנתית ולחוק עבודת נשים אליו אתייחס להלן.

חוק עבודת נשים התשי"ד – 1954

כאמור לעיל, חלה חובה על המעסיק לפרסם עותק תקציר החוק/הצעת החוק המלאה מכוח תקנה 1 לתקנות עבודת נשים.

מעביד המעסיק נשים בגיל הפוריות מחוייב לפרסם במקום בולט לעין אשר לעובדות יש גישה חופשית אליו את התקנות לעבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות) התשס"א – 2001.

מקומות עבודה אלו כוללים מוסד חינוכי או רפואי, מקום עבודה שבו מייצרים אטרטינט; מקום עבודה שבו מכינים או מייצרים את אחד החומרים המפורטים בתוספת השנייה עד החמישית לחו וכן מקום עבודה שבו קיים מקור חום העשוי להעלות את חום הגוף לטמפרטורה של מעל 38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.

חוק שכר מינימום התשמ"ו – 1987

חוק שכר מינימום קובע כי על המעסיק להציג במקום העבודה באופן בולט לעין מודה בה יפורטו עיקרי זכויות העובד על פי חוק. נוסח ההודעה מפורט בתקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד על פי חוק) – התשס"ה-2005.

אי קיום הוראות החוק מאפשר הטלת קנס בסך של 12,900 ₪ מידית ובנוסף קנס שבועי בסך 1,300 ₪ על כל שבוע בו לא פורסמה המודעה לאחר שמפקח העבודה הודיע על כך למעביד.

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002

על פי חוק זה חלה חובת על המעסיק להודיע לעובד על תנאי העסקתו לא יאוחר מ-30 יום מתחילת עבודתו, בהודעה בכתב בה מפורטים תנאי העבודה של העובד ע"פ נוסח ההודעה הקבוע בחוק כאשר הפרת החוק גוררת הטלת קנס על המעביד.

החוק קובע כי גם על שינוי בתנאי העבודה המצוינים בהודעה, יש למסור הודעה בכתב תוך 30 יום מהיום שנודע למעביד על השינוי ע"פ נוסח הודעה הקבוע בחוק.

כמו כן, החוק אינו חל על עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על 30 ימים.

החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983

חוק זה קובע בסעיף 2 (א), כי המחזיק למעשה של מקום ציבורי כבעלים (ובכלל זה מקום עבודה), יקבע בו שלטים המורים על איסור העישון, ויחזיקם במצב תקין.

על השלטים להיות מוצבים בכל כניסה מכל פרוזדור, חדר או אולם, במקום העבודה, עליהם להיות עשויים מחומר קשיח, על קיר, עמוד או בתליה מן התקרה, בגובה של 1.80 מטר עד 2.20 מטרים מהרצפה, באופן יציב שאינו ניתן להסרה, הסתרה וכיו"ב;

גודל השלטים – 20×30 במקום עבודה ששטחו עד 80 מ"ר, 50×60 במקום עבודה גדול מכך; תוכן השלטים – סמל וחלק מילולי מודפסים באופן מודגש, ברור וקריא. על הסמל להיות בגודל שליש מן השלט;


* האמור במאמר זה אינו בא להחליף יעוץ משפטי ואינו בגדר יעוץ משפטי.

מאמרים נוספים שיעניינו אותך

אז מה קובע חוק חופשה שנתית?

אז מה קובע חוק חופשה שנתית?

חופשה שנתית לאחרונה פנו אלי יותר ויותר מעסיקים בשאלות הקשורות לחופשה שנתית.הם מבקשים לדעת איך מחשבים לעובד ימי חופשה, האם אי ניצולם מביא לאיבודם ומתי, האם אפשר להוציא עובד לחופשה בתקופת ההודעה המוקדמת וכד'. אז בואו נעשה קצת סדר:אם חוזה העבודה האישי של העובד לא אומר אחרת, ולא חלים שום…

למאמר המלא >
מה צריך למשרד חדש? הרשימה המלאה

מה צריך למשרד חדש? הרשימה המלאה

עוברים למשרד חדש? תתחדשו! מעבר של משרד יכול להיות לא פשוט, אך הוא טומן בתוכו הזדמנויות לשפר, לייעל ולהפוך את העבודה שלכם להרבה יותר נוחה ונעימה. הכנו לכם רשימת דברים שאתם פשוט צריכים במשרד החדש שלכם: 1. משרד שעובד בשבילכם מתחיל בכניסה (וביציאה) אומנם הוא לא בדיוק ריהוט משרדי קלאסי,…

למאמר המלא >
חישוב שעות עבודה: זו הדרך לחישוב מדויק

חישוב שעות עבודה: זו הדרך לחישוב מדויק

עסקים רבים מגלים כי חישוב מדויק של שעות העבודה לכלל החברה הוא פעולה מאתגרת במיוחד. עובדים שכירים רבים שוכחים להחתים שעון נוכחות כאשר הם יוצאים להפסקה, ופעמים רבות מבקשים מעובד אחר להחתים עבורם אם הם מאחרים למשרד. במאמר זה תגלו את כל הדרכים הטובות ביותר למניעת הונאות ויצירת מנגנון יעיל של חישוב…

למאמר המלא >

מעוניין בהצעת מחיר?

התקשרו 03-7214000

או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם