זכויות עובדים במקום העבודה

זכויות עובדים במקום העבודה
זכויות עובדים במקום העבודה
עובדים רבים מכירים את החובות, הנגזרות מחוזה ההעסקה, אבל לא זכויותיהם הרבות, ששומרות על עתידם ועל עתיד משפחתם. אילו זכויות מגיעות לעובדים שכירים מתוקף החוק במקום העבודה במקרים של מחלה, תאונה, פיטורים, פרישה, ואפילו חופשה?


זכויות בתקופת סיום העבודה


לאחר שהעובד סיים את ההתקשרות שלו עם המעסיק הוא זכאי לזכויות המסדירות את הזכאות שלו להחזרים כספיים לרבות בדיקת החזר מס הכנסה, החזר דמי אבטלה וביטוח לאומי.
ככלל, עובד שצבר 18 חודשי עבודה בטווח של 24 חודשי עבודה זכאי להחזרי אבטלה בשיעור של אחוזים גבוהים משכרו.

במקרה, וסיום ההעסקה נעשה ביוזמת המעסיק, קיימת בחוק התייחסות לתקופת הודעה מוקדמת, הכוללת, זימון לשימוע לפני פיטורין, הקראת החלטת השימוע, מתן מכתב פיטורין חתום בחותמת וחתימת המעסיק, ומתן התראה מוקדמת בפרק הזמן המקובל בחוק.
בהמשך זכאי העובד לפנות אל חברות הביטוח (בהתאם לפרטים, שיקבל במחלקת שכר) על מנת לדרוש את הפיצויים המגיעים לו כחוק).
בנוגע לקופות גמל ופנסיה, תפקידו של המעסיק להעביר הודעה אל הגופים, המנהלים את הקרנות, בדבר הפסקת ההפקדה עבור העובד.
העובד זכאי לקבל מן המעסיק (בדרך כלל ממחלקת השכר בארגון) את הפרטים המזהים של החברות, המנהלות את קופות החיסכון שלו.


זכויות בתקופת העבודה


זכויות בתקופות העבודה מסדירות את נושאי תנאי העבודה. לרבות זמני ההפסקה בין העבודה ( החוק מחייב מינימום זמן הפסקה של רבע שעה כל 4 שעות ), כיבוד זמני תפילה, הזכות לקבלת חדר שירותים תקין וראוי לשימוש, זכויות המסדירות את אורך יום העבודה ( עד 12 שעות ללא אישור מגורם חיצוני לארגון) הזכות להפסקה בין ימי העבודה ( 8 שעות לפחות בין יום עבודה אחד לזה שיבוא אחריו) זכויות הקשורות לחיי משפחה, כמו שעת הורות או שעת הנקה ( שחלה גם על אבות) ומסדירה תנאי יציאה מוקדמת עבור טיפול בתינוקות ופעוטות. וכן זכויות המסדירות את תנאי החופשה. ( החוק קובע מינימום ימים לזכאות עבור ימי חופשה)


זכויות מחלה


החוק מסדיר את סוגיית ימי המחלה לעובדים ולבני משפחותיהם, לרבות ילדיו.
עלפי החוק, זכאי העובד ליום וחצי של מחלה בגין חודש עבודה, כאשר תנאי ההעסקה מתייחסים למשרה מלאה (כלומר 18 ימי מחלה בשנה) היעדרות של מעל יום מחלה אחד מזכה לתגמול מודולרי. למרות, שברוב מקומות העבודה התגמול , באופן חלקי, מהיום השני, ימי המחלה נספרים מהיום הראשון.
במידה וילדיו של העובד חולים, עליו להציג אישור רפואי, המעיד על אי כשירותם, על מנת לקבל תגמול בגין מימוש זכות זאת.


הריונות ולידה


קיימת התייחסות בחוק גם לימי מחלה בגין שמירת הריון, זכאות להיעדרות של עד 80 שעות על חשבון המעסיק בגין בדיקות, וכן זכאות לחופשת לידה לפרק זמן מינימאלי של 15 שבועות, שעבורם זכאית העובדת השכירה לגמול דמי לידה, אותו עליה לדרוש באמצעות המוסד לביטוח לאומי.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם