צור קשר/הצעת מחיר

תמיכה טכנית : 03-7214020
טלפון מכירות : 03-7214000

שעון נוכחות לעובדים ודיווח על שעות עבודה

1408882222

שעון נוכחות עובדים ודיווח על שעות העסקה של עובדים
מאת עו"ד עדי ינקלביץ

לאחר מספר שנים לכניסתו לתוקף של תיקון 24 לחוק הגנת השכר, מצאתי לנכון להזכיר שוב את קיומו לבחון את השינויים בפועל שהתיקון הכניס לחיי העובדים והמעסיקים.

באופן כללי, התיקון לחוק חולל מהפיכה של ממש והעביר את חובת ההוכחה שהייתה עד כה על העובד אל כלפי המעסיק. באופן כזה מצליחים יותר עובדים לקבל בבתי הדין לעבודה סעדים כספיים בקשר לשכר עבודה וגמול עבודה בשעות נוספות, ביחס לתקופה של לפני החלת התיקון לחוק. התיקון לחוק מונע ממעסיקים את האפשרות להתחמק מתשלומי חובה אלו.

בנוסף שם התיקון לחוק דגש על האחריות האישית של נושאי משרה בחברות גם בהיבט הפלילי. עוד הציף התיקון לחוק את ההרשאה לשלם לעובדים גמול שעות נוספות באופן גלובלי, זאת בכפוף לסכום גלובלי ריאלי המשקף את מספר השעות האמיתיות בממוצע שמבצע עובד בפועל.

אבהיר כי לאור השינוי הדרמטי באמת מצד המעסיקים, שהצריך אותם להתארגנות הן לשינויי חובה בהנפקת תלושי שכר בדרך מאוד מסויימת והן בהתארגנות לרישום שעות נוכחות של כל העובדים, והכל במסגרת יישום הוראות התיקון לחוק, ניתנה למעסיקים שהות של 6 חודשים ממועד פרסום התיקון לחוק ועד לכניסתו לתוקף. 6 חודשי גרייס. ואלו הסתיימו מזמן כבר!!

א. התיקון לחוק חייב רישום שעות נוכחות בדוחות

1. התיקון לחוק קובע כי בתביעה של עובד לתשלום שכר עבודה ו/או גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית – במקום בו המעסיק לא הציג רישומי נוכחות – תהא חובת ההוכחה מוטלת על המעסיק להראות כי העובד לא עבד בפועל בשעות שהוא תובע (בניגוד למה שהוא טוען בתביעה) או שהעובד כן עבד אבל הוא כבר קיבל את התשלום בעד השעות הנוספות שהוא תובע.

2. חובת הוכחה כאמור הועברה לכתפי המעסיק, ואם הוא לא מצליח להפריך את טענות העובד התובע עליו לשאת בנטל תשלום שעות נוספות בשיעור של עד 15 שעות נוספות שבועיות או 60 שעות נוספות חודשיות.

3. במסגרת תיקון 24 לחוק הגנת השכר, תוקן גם סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה ונקבע כי מעסיק חייב לנהל רישום נוכחות בעבודה של שעות העבודה המדויקות של העובד, שעות העבודה בשעות נוספות, שעות העבודה בשבת ועוד. החובה היא לערוך רישום שוטף בפועל, קרי באמצעות שעון נוכחות.

4. סעיף 25 לחוק הגנת השכר קובע באופן מפורש כי רישום נוכחות חייב להתבצע ולרשות המעסיקים עומדות 4 אפשרויות ביצוע באופן פרקטי:
(א) באמצעים מכניים;
(ב) באמצעים דיגיטליים;
(ג) באמצעים אלקטרוניים;
(ד) באמצעות חתימה ידנית של העובד ואישור בחתימתו של האחראי הישיר על עבודתו של העובד.

ב. התיקון לחוק חייב רישום שעות נוכחות בתלוש השכר

5. לאחר שהתיקון לחוק הגנת השכר מחייב כאמור רישום נוכחות באופן שוטף, בא תיקון 24 לחוק הגנת השכר קובע גם כי על מעסיק לפרט בתלושי השכר של עובדיו את מספר ימי העובדה ושעות העבודה בהם עבד העובד בפועל בגין החודש שבגינו משולם השכר, וכן את מספר ימי העבודה ושעות העבודה הפוטנציאליים המרביים בכל חודש.

6. כמו כן מחייב הרישום כי תלושי השכר יופיעו גם מספר ימי החופשה והמחלה שהעובד ניצל בכל חודש נתון מתוך יתרת תקופת החופשה ותקופת המחלה שלזכותו.

ג. עבירות פליליות של החברה ושל נושאי משרה בחברה

7. התיקון לחוק קבע כי מעסיק שלא מסר לעובד תלוש שכר במועד או מסר תלוש שכר שלא נכללו בו פרטי השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם – עובר עבירה פלילית וגובה הקנס שנקבע הינו 13,050 ₪, ובנסיבות מחמירות קנס של 26,100 ₪.

8. האחריות הפלילית הורחבה גם לנושא משרה בתאגיד. התיקון לחוק קבע חזקה לפיה נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה לעיל, אלא אם כן הוא הוכיח שעשה כל שניתן על מנת לפקח ולמנוע את העבירה. אם הפר חובתו זו ולא הוכיח, דינו מחצית הקנס הקבוע לכל עבירה.

9. בנוסף, במסגרת התיקון, הסמיך סעיף 26א לחוק את בית הדין לעבודה לפסוק – במקרים בהם מעסיק לא מסר לעובד תלוש שכר במועד, או מסר תלוש שכר שלא נכללו בו פרטי השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם – פיצויים לדוגמה לטובת העובד על נזק שאינו ממוני. הפיצויים לדוגמא אינם מותנים בהוכחת נזק ויהיו בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪ ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר.

* מידע זה הוא כללי בלבד ואינו בא במקום ייעוץ משפטי ומכאן שאין אחריות על כל החלטה ופעולה שנתקבלה בהסתמך על האמור

מאמרים נוספים שיעניינו אותך

זכויות עובדים במקום העבודה

זכויות עובדים במקום העבודה

עובדים רבים מכירים את החובות, הנגזרות מחוזה ההעסקה, אבל לא זכויותיהם הרבות, ששומרות על עתידם ועל עתיד משפחתם. אילו זכויות מגיעות לעובדים שכירים מתוקף החוק במקום העבודה במקרים של מחלה, תאונה, פיטורים, פרישה, ואפילו חופשה? זכויות בתקופת סיום העבודה לאחר שהעובד סיים את ההתקשרות שלו עם המעסיק הוא זכאי לזכויות המסדירות…

למאמר המלא >
שבוע העבודה בישראל מתקצר ל-42 שעות

שבוע העבודה בישראל מתקצר ל-42 שעות

קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות שבועיות שבוע העבודה בישראל מתקצר בשעה ויעמוד החל מה-1 באפריל 2018 על 42 שעות שבועיות, במקום 43 שעות שבועיות עד כה. כל זאת בכפוף לצו ההרחבה שנחתם על ידי שר העבודה והרווחה חיים כץ והחיל את ההסכמות שהגיעו אליהם יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן מול המעסיקים,…

למאמר המלא >
חמישה טיפים להתחלה ברגל ימין בהעסקת עובד חדש בארגון

חמישה טיפים להתחלה ברגל ימין בהעסקת עובד חדש בארגון

חשוב לומר זאת - גם בעידן ההייטק, וגם עם שעוני נוכחות חכמים שיכולים לעקוב אחר שעות הפעילות לצד התרומה והמעורבות של כל עובד בכל עת, מהמשרד או מכל מקום אחר - עדיין, איכות העסק נקבעת בעיקר על פי איכות ההוא האנושי שבו. על כן, מעבר למכשור המתקדם המסייע לנהל את…

למאמר המלא >

מעוניין בהצעת מחיר?

התקשרו 03-7214000

או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם