צור קשר/הצעת מחיר

תמיכה טכנית : 03-7214020
טלפון מכירות : 03-7214000

תקנון האתר JBClock

רכישה באינטרנט

כל התמונות הם להמחשה בלבד.  אנחנו משתדלים מאד שהתמונה תשקף כיצד המוצר נראה במציאות. 
התיאור הטכני המחייב הוא לפי הצעת המחיר שקיבלתם במייל או בפקס.
המחירים מתעדכנים מעת לעת, המחיר המחייב הוא לפי הצעת המחיר בעת התשלום.
במידה וחלה טעות כלשהי במחיר או במפרט המופיע באתר, חברת ג.ב. תהיה רשאית להודיע באופן צדדי ללקוח על ביטול ההזמנה.
הלקוח יהיה רשאי לבצע את ההזמנה במחיר החדש או לפי המפרט הנכון.
למפעיל האתר יש הזכות להגביל כמות הרכישה למוצר מסוים.
ביטול הזמנה מסיבה כל שהיא תחייב הלקוח בדמי ביטול לפי החוק.
דמי הביטול פירושם עלות טיפול בהזמנה ,בתשלום ,ביטולה. במידה וההזמנה בוטלה שהציוד נשלח ללקוח. במקרה זה, תשקול חברת ג.ב. מערכות את בקשת הביטול בכל מקרה לגופו ובכל מקרה יתווספו לדמי הביטול, תשלום משלוח לשני הכיוונים + דמי הוצאת מסמכים.

רכישה בחנות

ניתן להגיע למשרדנו ולרכוש כל פריט במקום וזאת בתיאום מראש בלבד. ‏
מתוקף הדינמיות הרבה במכירות ,יתכן מצב בו פריטים מסויימים יהיו זמנית חסרים במלאי.
במקרה זה נוכל להמליץ על מוצר אחר בעל מאפיינים דומים ככל האפשר בנוסף לאפשרות ‏
ההמתנה עד להגעת משלוח חדש של המוצר.
בכל מקרה, מומלץ לברר טלפונית זמינות המוצר/ים ‏במלאי.‏‏

רכישה שלא ישירות מחברת JB, על ידי מפיץ או צד שלישי


בכל מקרה של רכישה שלא התבצעה ישירות מול חברת JB, תנאי העסקה יהיו כפופים לתנאי העסקה המקובלים על חברת JB בכפוף להצעות מחיר סטנדרטיות של החברה. במידה והמפיץ הבטיח ללקוח תנאים אשר אינם מקובלים על חברת JB, איננו רואים עצמנו מחוייבים להתחייבות של המפיץ. למרות האמור, נשתדל תמיד לבוא לקראת הלקוח, במידת האפשר.

סכסוך משפטי

במקרה ואם חל סכסוך משפטי עם הקונה ,מוסכם בזה שבית המשפט שדן בסוגיה הוא בית משפט השלום בתל-אביב.

תנאי אחריות

1. חברת האתר www.jbclock.com ( להלן–החברה) אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר, במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן-תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר ו/או לפי תנאי החשבונית ו/או לפי תעודת האחריות המצורפת עם המוצר. תקופת האחריות מתחילה ביום הרכישה למשך שנה אלא אם צוין אחרת .

2. בתקופת האחריות תתקן החברה ו/או תחליף, ללא תשלום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה לקויה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם בייצורו. האחריות תמיד במעבדת החברה בפתח תקוה.

3. במידה והמוצר לא קיים או נפסק ייצורו תיתן החברה מוצר אחר שווה ערך בביצועיו (בטווח של 10%) למוצר הפגום.

4. באחריותה של החברה לספק את אותם חלפים הנדרשים, לדעת החברה, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.

5. אחריות החברה היא כלפי הלקוח ששמו מצוין בתעודת האחריות ובחשבונית הלקוח ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי.

6. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים/שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז ע"י הלקוח ,בצורה שתבטיח מניעת נזק כלשהוא, וישלח כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה.

7. אין זיכויים לאחר רכישה אלא אם הוחלט אחרת ע"י החברה ובכפוף לחוק.

8. לא יתבצע החזר למוצר כלשהו, אלא אם כן הוחזר כפי שסופק באריזתו המקורית, עם כל מה שבתוכה וזאת רק לאחר שעבר בדיקה במעבדת חברת ג.ב מערכות. בכל מקרה, ההחזר מותנה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

הגבלת אחריות

1. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים עליו.
2. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר.
3. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסויימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.
4. אין החברה אחראית על נזק כלשהו למידע המאוחסן במוצריה – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.

מקרים בהם לא תחול האחריות

1. הסרת מדבקת האחריות של המוצר או קריעתה.
2. המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
3. המוצר נפגע משיבוש כלשהו ברשת החשמל או הפרעה כלשהי ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת המחשבים, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע"י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר.
4. בוצע תיקון ו/או שינוי כלשהו בציוד, שלא ע"י מעבדות החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב/חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים.
5. במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע.
6. מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג שהוא, לרבות וירוסים.
7. המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום מכל סוג שהוא.
8. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
9. במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות שאיננו מלווה בחותמת החברה.

משלוחים בארץ

דמי המשלוח פירושה טיפול בהזמנה ,בתשלום ,ביטוח ומשלוח.
המשלוחים מתבצעים בין 1-21 ימי עבודה מיום ההזמנה, תלוי בזמינות המוצר במחסנים.
עלות המשלוח תופיע בהצעה ובהזמנה.
משלוח מעל 15 ק"ג יהיה במחיר גבוה יותר. גם אם ציין המשתמש משלוח במחיר רגיל, רשאית החברה להגדיל את התשלום באופן חד-צדדי במידה והמשלוח חרג ממשקל זה.
אנו מבצעים משלוחים לכל רחבי הארץ.
‏המשלוח מתבצע באמצעות חברת FEDEX בלבד.
המחירים נקבעים לפי עלויות המשלוח של חברת FEDEX. במידה וחל שינוי במחירים שנקבעו על ידי חברת השליחויות, רשאית חברת ג.ב. מערכות לשנות את מחירי המשלוחים לפי שיקול דעתה.
מחירי המשלוחים נקבעים לפי היעדים שנקבעו על ידי חברת FEDEX. המחירים אינם כוללים עלויות משלוח ליעדים אשר אינם מכוסים על ידי המחיר הרגיל חברת FEDEX (כגון איזור חבל עזה, יהודה ושומרון, רמת הגולן ועוד). עלויות המשלוח לאיזורים אלו יחושבו באופן מיוחד.
שעת האספקה תתואם במידת האפשר עם הלקוח ביום ההזמנה באמצעות הטלפון.‏
חברת ג.ב. מערכות רשאית לגבות תשלום נוסף מלקוח אשר תואמה שעת אספקה איתו ולא נמצא במועד שנקבע כדי לקבלה. במקרה זה הלקוח יתאם מועד נוסף להגעה (בתשלום נוסף) או יאסוף את המשלוח באופן עצמאי ממרכז חברת השליחויות כפי שייקבע על ידי החברה.