צור קשר/הצעת מחיר

תמיכה טכנית : 03-7214020
טלפון מכירות : 03-7214000

טופס נוכחות שכר

טפסים רשמיים (מס הכנסה, ביטוח לאומי, …)

טופס 101 – קליטת עובד חדש/עדכון פרטי עובד

טופס 101ג – קליטת עובד חדש/עדכון פרטי עובד – עבור גימלאי

טופס 106 – טופס ריכוז שנתי של כל התשלומים והנתונים מתלושי השכר של העובד

טופס 161 – הודעת מעביד על פרישת עובד ממקום עבודה

טופס 161א – הודעת עובד על פרישה ממקום העבודה (ממולא על ידי העובד)

טופס 161ב – הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות

טופס 116ג – בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה – פרישה

טופס 116 – בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה

טפסים ומסמכי עזר למעסיק או העובד

טופס דוח נוכחות – למילוי ידני לצורך חישוב שעות

טופס חישוב שעות עבודה EXCEL – למילוי דוח נוכחות ידני והעברה לשכר

טופס הזמנה לשימוע לפני פיטורים – חובה לתת לעובד זמן סביר לפני השימוע

טופס פרוטוקול שימוע לפני פיטורים -חובה לתת לעובד לאחר ביצוע שימוע לפני פיטורים

מכתב פיטורים לעובד – הודעת מעביד על סיום יחסי עבודה עם עובד

טופס בקשת עובד להלוואה או מקדמה ממקום העבודה