טופס נוכחות שכר

שעון נוכחות JBClock

טפסים רשמיים (מס הכנסה, ביטוח לאומי, ...)


טופס 101 - קליטת עובד חדש/עדכון פרטי עובד

טופס 101ג - קליטת עובד חדש/עדכון פרטי עובד - עבור גימלאי

טופס 106 - טופס ריכוז שנתי של כל התשלומים והנתונים מתלושי השכר של העובד

טופס 161 - הודעת מעביד על פרישת עובד ממקום עבודה

טופס 161א - הודעת עובד על פרישה ממקום העבודה (ממולא על ידי העובד)

טופס 161ב - הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות

טופס 116ג - בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה - פרישה

טופס 116 - בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה


טפסים ומסמכי עזר למעסיק או העובד


 טופס דוח נוכחות - למילוי ידני לצורך חישוב שעות

טופס חישוב שעות עבודה EXCEL - למילוי דוח נוכחות ידני והעברה לשכר

טופס הזמנה לשימוע לפני פיטורים - חובה לתת לעובד זמן סביר לפני השימוע

טופס פרוטוקול שימוע לפני פיטורים -חובה לתת לעובד לאחר ביצוע שימוע לפני פיטורים

מכתב פיטורים לעובד - הודעת מעביד על סיום יחסי עבודה עם עובד

טופס בקשת עובד להלוואה או מקדמה ממקום העבודה


השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם